Драган Томић, Морфологија Кожне Јаше, “ Примордијална супа“

kozna jasa

Једна од трагедија деловања кожних јаша, на простору Србије, јесте и постојање великог броја “идеолошких номада”, тужних, аутистичних утвара,  које све до једне, очајнички покушавају да нађу здраво и јако тело, које би запоселе и коначно оствариле своју малоумну визију света. Тако данас имамо комунистичке антикомунисте, нацисте, комунисте, граџанере, либерале, псеудоправославце, светосавце итд и можда најтужније од свих нео-љотићевце, као елитну формацију идеолошке номадске сирочади из периода Другог светског рата. У њиховим тужним главама лебди утвара једног једнако сапетог света који је постојао под окупацијом и који би се најкраће могао описати као карикатура “Српске државе”, тј они су нека врста “Српског бића” у алтернативном универзуму који је постојао у доба окупације. Љотићевци су бескрајно интересантни баш због тог свог научно фантастичног наратива, прави “нови Срби” из паралелног универзума, у коме Југославија никада није створена, а самим тим ни пропаст која је проистекла из стварања исте. Наравно, ради се о колективној психози, насталој на темељу немоћи. Међутим, то је оно што љотићевце чини болно реалним, они су сведоци слома наратива којим је Србија била задојена и који је до слома и довео, али уместо да се са њим суоче, љотићевци су, баш као и њихови идеолошки противници, четници и комунисти, побегли у нову фантазију, фантазију “ нео Србина”.

Ма колико Бата Нимбус мени спочитавао мањкавости, захваљујем му се на тексту који је посветио кожним јашама, тако да овај увод јесте  својеврсна захвалница за његово писаније.

А сад да се вратим на озбиљне теме…

Окупација једног народа подразумева предају виших когнитивних функција освајачу који тај народ окупира. Од тог момента, у окупираном народу, долази до сапетог развоја који, неспособан да се развија вертикално, почиње да се развија хоризонтално. Уколико окупација потраје, генерације које расту током ње, постају једнако сапете и деформисане, међутим како расту у таквом окружењу, оне постају несвесне свог деформитета и ненормалну ситуацију као и своје ненормално постојање, доживљавају као нормално. Недостатак вертикале у једном народу, тада доводи до једнодимензионалности у размишљању и што је још битније, у представи света коју такав народ има. Слика света коју такав народ има, јесте једнодимензионална и како она не одговара реалности, та слика је неразумљива и стога претећа, тако да једнодимензионални народ доживљава свет као опасно место, а себе доживљава као изразито битног, угроженог од тог опасног света. Једнодимензионални народ, не разуме свет, он га тумачи, јер да би га разумео, он мора да буде на истом димензионалном нивоу као и тај свет, но како није, он законитости унутар тог света, предпоставља и схватање света врши на основу компарација, кроз упоређивање са сазнањима и праксама које он има. Но, како су његова сазнања и праксе, једнодимензионалне, примењене на дводимензионални или вишедимензионални свет, оне увек доводе до погрешне слике и, самим тим, до погрешних закључака и акција које произилазе из те погрешне слике. Механизам по коме једнодимензионални човек, тумачи вишедимензионални свет јесте кроз свођење вишедимензионалног света на једнодимензионалан. Он узима оне елементе из тог света које препознаје а игнорише оне које не види и од тих елемената он гради представу о том свету. Стога како је слика непотпуна, она је и погрешна.

Једнодимензионални поглед на свет, генерише следећу матрицу : Тумачењередпостављањечекивање.

Тумачење :

Тумачење, у свести једнодимензионалне логике, јесте форма поређења. С  обзиром да једнодимензионална свест признаје само себе за реалну, она поставља себе спрам посматраног објекта и тражи сличности са посматраним објектом. У том процесу, та свест се позива на своја искуства и особине и покушава да их уклопи у рам у коме види слику посматраног објекта. Другим речима, она пореди своја искуства, своје представе, своје дефиниције са оним шта мисли да види и поредећи своје представе и дефиниције, стиче дефиницију и представу о ономе шта види. Међутим како види само оно шта препознаје, слика коју једнодименизионална свест ствара, је непотпуна и погрешна. Но како види оно што препознаје, једнодимензионална свест није ни свесна да види погрешну слику и када резултат интеракције није повољан по њу, једнодимензионална свест приписује мистичне атрибуте објекту са којим врши интеракцију.

Предпостављање :

Након поређења тј тумачења, следи стварање логичих веза између уочених параметара тј предвиђање акција и реакција посматраног субјекта. Опет, како узима себе као репер, једнодимензионална свест, поставља друго погрешно питање и пита се “Шта бих ја урадио да сам на његовом месту ?”. На основу тога како посматрани објекат реагује, једнодимензионална свест предпоставља унутрашње функционисање посматраног објекта и формира своје акције и реакције на њега.

Очекивање :

Једном када је објекат протумачен и када је кроз предпостављање постао предвидив, дакле познат, једнодимензионална свест гради очекивања од тог објекта у односу на себе. У процесу очекивања, једнодимензионална свест у потпуности “схвата”, тј инкорпорира посматрани објекат у себе. Са процесом очекивања, једнодимензионална свест сматра да има тоталну контролу над објектом и собом.

Када се споји, ова матрица није ништа друго до инстиктивно, афективно, емотивно размишљање, јер не поседује рационалну компоненту. Гледано рационално, ова матрица није ништа друго до ГАТАЊЕ.

Свет је мистичан, неразумљив логички, стога једини начин како може бити схваћен јесте управо на тај начин, на мистичан и неразумљив начин. На магичан начин. У магичном свету, гатање је сасвим логична мисаона матрица и има смисао, унутар магичне поставке света. Гатање као форма магичног мишљења, увек у центру има медијума, мистичног гуруа, гатару, који поседује мистични наратив који живи и који користи како би тумачио мистични свет. Стога, тумачење медијума, усвојено од стране народа, постаје званична представа о свету и свом месту у њему.

Да би наратив, који медијум шаље, имао ефекта, не сме постојати супротни наратив који би био алтернатива наративу медијума, стога  потреба медијума да се одржи на месту главног тумача реалности, неумитно доводи до гушења алтернативног наратива. Због тога значај одржавања једног наратива води у репресију и тиранију, која се брани наративом о јединству и слози, а све у циљу одржавања једноумља тј једнодимензионалности. Заправо, медијум не може да постоји ни на једном другом месту, до у једнодимензионалном универзуму. Стога је одржавање једнодимензионалног универзума услов за одржање медијума.

Једнодимензионални народ доживљава једнодимензионалност као стање мира, спокоја и среће. Као нормално. Из једнодимензионалности произилазе једнодимензионални наративи, попут вечног мира, спокоја и среће, егалитаризма, правде…итд. Вечити идеали или вечна идеализација, јесте основна карактеристика једнодимензионалног наратива, јер једнодимензионални наратив јесте један вечити круг, стога је он окренут вечности која се постиже кроз коначност.

Управо оваква поставка чини да су једнодимензионални наративи ригидни, јер су у суштини фаталистички. Они увек иду на све или ништа, на коначно решење, након кога наступа ново доба у коме су све неправде исправљене и у коме се достиже вечно идеално доба.

Обзиром да су ригидни, једнодимензионални наративи не поседују способност за развитак, јер себе доживљавају као финалне, савршене. Коначне. Стога, када остваре свој циљ, једнодимензионални наративи тај циљ не одржавају, већ прелазе на следећи. Управо због коначности, једнодимензионални наративи временом губе везу са базом и у том тренутку, или се урушавају, или престају да имају значај који су до тада имали.

Овде долазимо до још једног темеља једнодимензионалног наратива, а то је његова перцепција времена, тј непостојање истог. Једнодимензионални наратив не познаје време као ток, већ као циклус. Због тога што време схвата као циклус, оно сматра да грешке урађене у садашњости могу бити исправљене у будућности. Због тога су акције и деловања релативна. Другим речима, значај и одговорност према делима, заправо не постоје, јер једном учињена грешка ће сасвим сигурно  моћи бити исправљена. У једнодимензионалном поимању света битно је трајање.

Трајање у једном непромењивом, вечном облику, а сврха се састоји у борби против промена, које се доживљавају као напад на једну вечиту и савршену конструкцију.

Из свега овога, јасно се види да је димензија у којој се рађа кожна јаша један мистични и пре свега арбитрарни свет, у коме је једнако  све могуће и ништа није могуће. То је свет у коме нема јасних правила, већ се све мења на непредвидив и хаотичан начин.

Због тога је потреба за острвом сигурности готово компулзивна, а та компулзија је материца из које се рађа кожна јаша.

Наставиће се…

Драган Томић

7 mišljenja na „Драган Томић, Морфологија Кожне Јаше, “ Примордијална супа“

  1. Opet drug Tomić generalizuje stvari. Kožna jaša prestavlja one Krajisnike, Crnogorce i Kosovare, koji su sav svoj imetak stekli otimačinom i služenjem gospodaru(državi) u steti svojih sunarodnika koji tu žive. Početak svega je dolazak „braće“ iz predhodno navedenih krajeva i opšte pljačke seljaka od strane svih. Sada imamo osvetu sela gde više niko neće da radi za groš, a pritom da se propagira put u svetloj budućnosti.

    Sviđa mi se

    • „Osveta sela“ će se završiti tako što će zemlju koju su seljaci godinama odvajajući od usta kupovali i čuvali za naslednike, za sitne pare pokupovati nove spahije tipa Matijević, Beko, Mišković, Kostić… Fenomen koga malo ko primećuje jeste da kada Srbi treba da se usqrče i više rade – oni popuste za inat dušmanima. Sad ćemo ih zajebati tako što ćemo im prodati dedovinu pa neka se ubiju kopajući

      Sviđa mi se

Ако мене питате...

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s